Vi skal have ringen sluttet hvad angår den måde vi agerer sammen. Oprindeligt – dvs. indtil for ca. 10 - 20 tusinde år siden, levede mennesket i totalt anarki og det gik strålende, ellers havde vi jo nok ikke været hvor vi er i dag. Vil man verificere det skal man blot kigge ud i de områder af jorden hvor folk lever eller i hvert fald indtil for ganske nylig har levet uafhængig af den moderne civilisation. Man kan tage lapperne, inuiterne og indianerne i Amazonas mv. De lever alle i en form for anarki og de lever godt. Der er ingen politikerlede. Der er ingen der bliver valgt til højt betalte jobs som politikere, som så kan lave lokumsaftaler og løbe fra alt hvad de har lovet og som i øvrigt ikke har en klap forstand på hvad de har med at gøre. Så det er anarki (eller rettere totaldemokrati) vi skal tilbage til! Vi har været igennem styreformer hvor godsejere og herremænd havde hånd og halsret over store dele af folket. Vi har været igennem enevælde hvor den ene konge mere sindssyg end den anden kunne forarme landet i byggeri og krige og vi har været igennem et sådan næsten demokrati hvor magtsyge galninge har haft næste frit spil. Da Hitler blev valgt i datidens Tyskland havde man også demokrati, lige så vel som man i Ungarn kunne vælge en Orban, i Tyrkiet en Erdogang, i USA en Trump og i Danmark en Fogh Med alle de udfordringer vi som samfund og del af menneskeheden står overfor, udfordringer der til stadighed bliver mere komplekse, må vi minimere risikoen for at en person eller et parlament sammensat af korrupte og overfor lobbyister letpåvirkelige pagusser, kan ødelægge vores fremtid. Med den teknologiske udvikling er anarkiet igen blevet muligt. Det er nu muligt at tusinder af mennesker kan arbejde sammen og endda uden en decideret leder. Hvorfor ikke eksempelvis have 1000 eller måske endda 10.000 mennesker der frivilligt arbejder på skattelovgivningen, end nogle få vellønnede talentløse der lader det hele sejle og glemmer at lukke ladeporten så hundredevis af milliarder forsvinder som en del af kapitalens frie bevægelighed. De sidste knap 30 år er Danmark blevet forvaltet så dårligt at det næsten er på linje med hvad der er sket i Venezuela. Vi er der hvor landet kan gå konkurs med et museklik eller ved en gældsfælde udtænkt af Goldman Sachs, så det er tvingende nødvendigt at alle der kan og vil, deltager i at afværge de lurende katastrofer. Det er ikke kun indenfor skat og økonomi, nej det er hele vejen rundt om vores samfund, undervisning, miljø, forsvar etc. Vil man have en lille forsmag på anarki eller totaldemokrati om man vil, kan man vende blikket mod Schweiz og landets utallige folkeafstemninger. Er der nogen der er bedre til at træffe beslutninger og lovgive end folket?